Nikah ve Talak

Nikah ve Talak konusunda sık sorulan sorular

Evli bir kadın, eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi?

Nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinen bir engel bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şahitler huzurunda evlenme hususunda karşılıklı rızalarını beyan etmelerinden ibaret bir sözleşmedir.

Böyle usulüne uygun bir nikahla evlenmiş olan bir kadın, evlendiği erkeğin kendisini boşaması veya ölümü gibi bir sebeple usulüne göre ayrılmadıkça, başka bir erkekle evlenemez (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III, 29, İstanbul 1984; Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami ve Edilletuhu, VII, 147, Dımaşk, 1985). Konu ile ilgili ayette şöyle buyrulmaktadır: “ (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır.” (Nisa, 4/24). Bu konuda özellikle iddet meselesine dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki; boşanma, evliliğin feshi ve ölüm gibi bir sebeple evliliğin sona ermesi durumunda, kadının yeni bir evlilik yapmadan önce iddet beklemesi gerekir

Diyanet

Nikah Duası

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer âyet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Arapça okunuş şekli:el-hamdelillâhivessalâtüvesselâmü "alâRasûlina Muhammedin ve "alââlihî ve ashâbihîecme"în.

Ve ne"ûzü billâhi minşurûrienfüsinâ ve minseyyiâtia"mâlinâ.
Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhüvahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedüenneMuhammeden "abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec"alhâzel-"akde meymûnenmübârakâ. Vec"albeynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâtec"albeynehümânefraten ve fitneten ve firârâ.
Allâhümmeellifbeynehümekemâellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâellefte beyne Muhammedin sallallâhü "aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâradiyallâhü "anhâ ve beyne "Aliyyinradıyallâhü "anhü ve Fatımetez-Zehrâradıyallâhü "anhâ.

Mehirsiz nikah geçerli olur mu?

Müslüman bir erkek, eşine mehir vermekle yükümlüdür. Bu, Allah tarafından kadına tanınmış bir haktır. Nisa Suresi’nin 4. ayetinde şöyle buyurulmaktadır :

“Kadınların mehirlerini, bir güçlük çıkarmadan gönül rızası ile verin.”

Koca, usulüne uygun biçimde mehri ödemediği takdirde kadın mehrini mahkeme yoluyla talep edip alabilir. Onu alıncaya kadar kocasına karşı hakları devam eder ama görevlerini yerine getirmeyebilir. (Ömer Nasuhi BİLMEN, Hukukı İslamiyye Kamusu, İstanbul 1967, c.2, s.167.)

Nikah ibadetmi dir?Yoksa muamele mi?

Nikahın dindeki önemi nedir?Nikah bir muameleden mi ibaret ?yoksa dini bir ibadet mi?
Nikah Cenab-ı Hakkın emri ve bütün peygamberlerin sün­neti olduğundan bir ibadettir. Yukarda geçtiği gibi nafile ibadet­ten üstündür. Nitekim bir kadının, kocasından izinsiz nafile ibadet yapması caiz değildir.

Karı-kocanın; birbirlerine sevgi ile bakmalarının, birbirle­rine güzel ve tatlı söz söylemelerinin, okşayıp öpmelerinin ve ni­hayet birleşmelerinin ve hatta gusül yapmalarının sevap dere­celerini izah eden birçok hadis mevcuttur. Dolayısıyla nikahın bir muamele-anlaşma olmasının yanında aynı zamanda bir ib­adet olduğu ortadadır.

Evlilik, haram olan zinadan korur. Haramdan koruyan şey, ibadettir.

Evlilik, ahlakın yükselmesine sebep olur. Bekar olan insan sadece şahsi ihtiyaçlarını temin edip, gezip tozar. Ama evli in­sanın omuzlarında ailenin ihtiyaçlarını temin vazifesi vardır. Bu vazifeyi yerine getirmek de ayrı bir ibadettir.

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi yoksa resmi nikahtan önce yada sonra dini nikah yapmak gerekir mi

Şartlar eşit olursa Resmi nikah dini nikah yerine geçer Şöyleki;resmi nikahda Belediye başkanının bana verdiği yetki denmeyip Rasulüllah Efendimizin Şeriatı üzere bu nikahı addediyorum denirse dini nikah yerine geçer,birde iki kadın şahit yerine ya iki erkek şahit yada bir erkek iki kadın şahit olmadır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-884.html

Günah'tan korkuyorum ilişkim olan hanıma nikah kıyabilirmiyim?

evli biriyim ama başkabir hanımla ilşkim var. günaha girmeye çok korkuyorum. ilşkim olan hanımla dini nikah kıysam zina günahından kurtulmuş olurmuyum. birde dini nikah kıydıgım zaman eşiminde rızasını almam gerekiyormu.çok tşk ederim.

* * *

Evli birisinin başka bir kadınla ilişkisi,zinadır.Fiili durum meydana gelmişse,dinen recm gerekir.Dini nikah yaparsanız,oda helaliniz olur.Ancak dini nikah alenen ve iki erkek şahit huzurunda kıyılmalıdır.Yasal olarak ilk hanımınızın müdahale etme hakkını dikkate almalısınız.Yada,fiili durum yoksa,tevbe edip bu ilişkiyi hemen kesmelisiniz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-161.html

Muvakkat (geçici) nikah caizmidir?

Muvakkat (yani geçici)nikah caizmidir?
Hayır, caiz değildir.Nikah,evlenen çiftlerin birbiri ile devamlı geçinme ümidi ile yaptıkları şer'i bir akittir.Ayrılma zamanı peşinen tesbit edilip,sonra yapılacak muvakkat evliliğin metres hayatından ötede bir manası yoktur.Bu sahte nikahla bir araya gelen kimseler,ahiret hayatında zinadan suçlu olarak azaba uğrayacaklardır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-653.html

Evli bir kadın kocasından habersiz nikahlanabilir mi

Evli bir kadin kocasindan habersiz nikahlanabilirmi nikahlanirsa kocasindan nikahi düsermi?

* * *

Müslüman bir kadın ancak bir erkeğin nikahı altında bulunabilir.Ancak kocası ölür veya onu boşarsa o zaman başka bir erkekle nikahlanabilir.

Cenab-ı Hak erkeklere aralarında adaleti gözetmek kaydı ile aynı anda dört hanım ile nikahlanmayı helal kılmıştır.Ancak kadın sadece bir kişi ile nikahlanabilir.Aynı anda ikinci kişi ile nikahlanamaz.

Kocası onu talak ie boşamadan da hiç bir şekilde nikahı düşmez.İstediği kadar ikinci kişiye nikah kıysada nikah geçersiz olduğundan zina etmiş olur.Çocuklarıda veledi zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1211.html

Alevi ve sünni evlenebilir mi?

sünni olan bir bayan alevi biriyle evlenebilir mi?

Müslüman olan bir hanım ancak Müslüman olan bir erkekle evlenebilir.Müslüman olmayan ile nikah kıyılsa dahi bu nikah fasid ve gayrı meşru olur.

Müslüman olmak için kişinin evvela 6 şeyi hem kalb ile hemde dil ile tasdik etmesi şarttır.Bu şartlar:Allaha inanmak,onun meleklerine inanmak,onun kitaplarına inanmak,Peygamberlerine inanmak,Ahiret gününe inanmak,kadere ve kazaya inanmak tüm bunların hepsini kabul ve tasdik etmek gerekir.Bir kimse bunlardan bazılarına inanıp kabul etse,ancak bazılarını veya birini inkar etse,inanmasa o kimse iman etmiş olmaz.İman olmayınca da Müslüman olmaz.Hal böyle olunca bir Müslümanla evlenmeside mümkün olmaz.Çünkü nikahı meşru kılan islamdır.İslam olmayınca da nikah kıyılsada geçerli olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-2061.html

Nişanlı bir kadın ile erkek el ele tutuşabilir mi?

ben nişanlı bir kızım beni istemeye geldiklerinde ve nişanımız da kuran okundu ama nikah olmadı nişanlının böyle bir durumda elini tutmam caizmi

* * *

Nişanlanmakla nikah yapılmış olmaz; nişan sadece adı üstünde o kişi ile evleneceğinize işaret için yapılmıştır. Nikahsız olarak el ele tutuşmak kesinlikle caiz değildir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-115.html

Erkek boşama hakkını kadına verebilir mi?

Dinimizde erkek boşama hakkını eşine verebilir mi?Erkek boşama hakkını kadına verirse kadın kocasını boşayabilir mi?
Şer'an erkeğin boşanma hakkını karısına vermesi caizdir.ancak bunun bazı hususi şartları vardır.Şöyleki:Nikah esnasında kadının önce söze başlaması yani bunu kadının teklif etmesi lazımdır.Kadın "Ben seninle emrim elimde olmak ve ne zaman istersem kendimi boşamak üzere evlendim,kendimi sana verdim" der,erkekte ""kabul ettim" derse geçerli olur ve artık boşanma hakkı nikah mevcut olduğu müddetçe kadının olmuş olur.Artık erkek bundan dönüş yapamaz.

Eğer böyle değil de erkek"İstediğin zaman kenini boşamak üzere seninle evlendim"dese,kadında "kabul ettim" dese o zaman boşama hakkı kadının eline geçmiş olmaz.

Evlenmeden ayrılık olduğunda dinen boşamak gerekir mi?

Ben nişanlandım ve dini nikah yaptık resmi nikahımızı da yaptık ve düğün günü ayrıldık. şu an boşanma davamız var ben dinen boşamadım bunun hükmü nedir.
Dinen boşamadınız ama,birleşmede olmadı. henüz karı koca olmadınız. Bu gibi şeyler mahzurlu şeylerdir mahkeme söz konusu olunca mecburen talak vermeniz gerekecektir.
zorla güzellik olmuyor.Aranızda iyi niyet diye bir şey kalmamış,yapılacak tek şey dinen boşamanızdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-51.html

Kadınların mehirlerine zekat düşer mi?

Kadınların kocaları tarafından verilen mehirlerine zekat düşer mi?Nişan ve düğün zamanı takılan mehirlere zekat vermek gerekiyor mu?
Eğer bu mehir,mehri muaccel ise ve nisaba ulaşıyorsa,zekatı verilir.Eğer mehri müeccel ise,alacaklı kimsenin hükmüne tabi olur.Mehrini aldıktan sonra zekatını verir.
Kadınlara nikah sebebiyle erkek tarafından verilen mehir iki kısımdır.Mehri muaccel:Acele yani söz,nişan ve düğün esnasında mehir niyeti ile kadına takılan altın takılardır.

Mehri müeccel:eceli ,vakti olan ve ertelenmiş mehir demektir ki,Bu da nikah kıyılırken kadının erkekten nefsi karşılığında istediği belli miktarda bir mebleğdır ki,bunu hemen ödenmez.Daha sonra ödenmek kaydıyla şahitler huzurunda kabul edilen mihirdir.

Bu ikinci kısım olan mehri müecceli olan kimse eğer kocası bu mehri hanımına almış ve ödemiş ise,üzerinden senesi geçtikten sonra nisaba ulaşıyorsa onlara zekat verilir.

Zina yapanın nikahı bozulur mu?

Evli bir insanın zina yapması nikahını düşürür mü?

Zina Cenabı Hakkın kat'ı surette haram kıldığı büyük günahlardan biridir.Cezasınıda Kur'anı Kerimde açıkça bildirmişdir.Evli birinin zina yapması nikahını düşürmez ama onu günahkar yapar.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-883.html

Kur'an'da evlilik

Kuranda evlilik ile alakali tahmini 25 ayet geçmektedir:

2:221 - Müşrik kadınları, iman etmedikçe nikâhlamayın. Bir müşrik kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikâh ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve âyetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.

2:230 - Eğer kadını bir daha boşarsa, bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helâl olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümid ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları, bilen bir kavim için açıklıyor.