Nikah ve Talak

Nikah ve Talak konusunda sık sorulan sorular

Peygamberimiz'in (SAV) Evlenenlere Yüz Vasiyeti

Bunlar şöyle sıralanır;

1 – Hazreti Âişe radıyallâhü anhâ anlatıyor: Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselam) buyurdular ki:

EVLENMENİN FAZİLETİ

-“Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddi imkânı varsa hemen evlensin. Kim maddi imkân bulamazsa, oruç tutsun.1

EN EFDAL KADIN

2- Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselam) ın azadlısı Sevban radıyallâhü anh anlatıyor:
“Gümüş ve altın biriktirme ile ilgili ayeti celile olan (Tevbe, 34) nazil olduğu zaman halk:
-“Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?” diye birbirlerine sordular. Hazreti Ömer:
-“Bunu. ben sorup size haber vereyim!” dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim. Hazreti Ömer:
1 Buhâri
-“Ey Allah’ın Resulü, hangi maldan edinelim?” diye sordu. Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselam) da:

Evlenme adayı ile görüşme nasıl olmalıdır?

Evleneceğin kız ve ya erkek, hangi cins karar verecekse, görüşeceksin. Filanca yerde paketlenmiş biri var, git al onu kargodan tekliflerine asla evet deme. Çağır, şartlarını anlatacağım o şartlarda görüş.

Sana zaten referansla geldi O. Dışarıdan izleyen birinin referansıyla geldi. Sen onunla bir hayat yaşayacaksın. Otur, selamun aleyküm hanımefendi artık ne diyeceksen, selamun aleyküm beyefendi diyecek. Dik dik gözüne bak, utanmış numaraları yapıp önündeki telefonunla oynama. Gözüne gözüne bak, omuzlarına bak, yanaklarına bak, gözünün içine bak, O da sana baksın, saatlerce değil. Mikroskop alıp gözünün içini inceleme, iki dakika, üç dakika..

“Ben filanca yerden geldim, şu insanım, şöyle bir hayat yaşamak istiyorum, sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum” de, O da sana aynı şeyi desin. Bir daha görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Çık..

İslam'a göre eş seçimi

Eş Seçimindeki Kıstaslar

Eş olarak kimi seçmeliyiz?

Şimdi konumuzun en önemli faslına ulaşmış bulunmaktayız. Şu ana kadar açıkladığımız her şey bu fasıl için ön hazırlık konumundaydı. Yani konumuzun aslı; “Birlikte mutlu bir hayat yaşayabilmemiz ve birbirimizin olgunlaşmasına katkıda bulunabilmemiz için hangi ölçülerle, hangi özelliklerle, hangi kriterlerle ve hangi kıstaslarla eş olarak kimi seçmeliyiz?” konusu hakkındadır. Bizim, önceki konuları açıklamamızdaki asıl hedef işte budur. Bütün telaşımız bu konu hakkındadır.

Yani, kız ve erkek bütün gençler; birbirlerine uygun olan, birbirlerine benzer ölçülere sahip olan ve birbirlerine yakışan eşler seçmelidirler. Eğer bu şartlar gerçekleşir ve bu uyumluluk sağlanırsa, öteki sorunlar kolayca halledilebilecektir. Eğer bu aşamalarda yanlış yapmazlarsa, öteki aşamaları geçmek daha da kolaylaşacaktır.

Cesaretle şöyle söylemek mümkündür:

İslami evlilik üzerine

Evlilik nedir, başına İslâmî kelimesinin eklenmesi neyi ifade eder, nasıl bir anlam yükler?
Genel mânâda evlilik, bir kadınla bir erkeğin, inançlarına göre meşrû olan bir biçimde karı-koca olmak üzere kurdukları birliktir. İslâm'a göre evlilik, aralarında evlenmeyi engelleyen bir yakınlık veya durum bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şartlarına uygun olarak yapacakları evlenme akdinin doğurduğu hukûkî ve sosyal sonuçtur. Evlilik kelimesinin başına "İslâmî" vasfı getirildiği zaman bu vasfa uygun bir evlilik anlaşılır. Bu vasfa uygun evlilik, amacı, tarafların seçilişi, akdi ve şartları ile İslâm'ın bağlayıcı kurallarına uygun düşen bir evliliktir.

İdeal İslâmî evlilik, nasıl bir şeydir?

İslam'da akraba evliliği

Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir?

Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan uyuşmazlığı, irsi hastalıklar...) neden olur. Yani her akraba evliliği sakat doğuma neden olmaz, sakat doğuma neden olan hastalıklardır, hastalık akrabada olsun veya olmasın fark etmez.


Akraba olmazsa bile hastalık nedeni taşıyan her insan sakat doğuma neden olur. Ama akraba olduğu halde hastalık nedeni taşımayan insan sakat doğuma neden olmaz. O halde yasak olan hastalık nedenleridir (kan uyuşmazlığı...), akraba evliliği değil.


Kur'an'ın ayetlerinden herkesin ilk planda anlayacağı tek şey şudur: “Eğer istiyorsan ve münasip ise amcanın, halanın yada teyzenin kızı ile evlenebilirsin” yok eğer istemiyorsan Allah'ın emrettiği evlilik talimatlarının dışına çıkmış olmazsın...

İslam'da Düğün Nasıl Yapılmalıdır?

Evlenmek, Peygamberimizin (asm.) hem kavlî, hem de fiilî sünnetidir. Bunun için evliliğin bütün safhaları; nişandan nikâha, çeyizden düğüne kadar nasıl olacağı, nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği bütün teferruatıyla hadislerde bildirilmiştir. Düğün merasimi de evliliğin önemli bir safhasıdır.

“Düğünlerinizi mescitlerde yapınız.”(Feyzü’l-Kadîr, II/11; Hadis no: 1198)

hadis-i şerifi, düğünlerde nelere dikkat edilmesi hususunda önemli bir ölçüyü vermektedir. Demek ki, mescidde yapılması yasak olan şeyler düğün merasimlerinde de yasaktır. Diğer bir ifade ile, mescitlerde yapılamayan, düğün salonlarında da yapılmamalı.(Mehmet Paksu, Kadın, Evlilik ve Aile)

Bugünkü düğün salonlarında ise, çalgılı, danslı, kadınlı-erkekli merasimler yapılmaktadır ki, bunun ne sünnette yeri vardır, ne mescitlerde...

Nikah Duası

Nikah Duası
"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha­likın.

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.

Resmi nikah sona erince dini nikah'ta sona erer mi?

resmi nikah sona erince dini nikahta biter mi?
Resmi nikah ile dini nikah birbirinden farklıdır.Nasıl ki, evlenirken resmi nikah eşler arasındaki haramlığı(ilişkinin haramlığını) ortadan kaldırmıyorsa, ayrılırken de eşler arasındaki helalliği(karı-koca olmalarını)'de kaldırmaz.

Zira resmi nikah sadece eşler arasında hukuki bağı sağlar.Dini açıdan bir hükmü yoktur.Dinen aralarındaki karı koca münasebetinin bitmesi için erkeğin karısını şahitler huzurunda talak ile boşaması şarttır.Ancak resmi nikah hukuken bozulurken hanımınını da söz(talak) ile boşadı ise geçerli olur.

Aksi taktirde mahkeme ayırsada aralarındaki dini nikah devam ettiği için kadın boşanmış olmaz vebaşka bir kimse ilede evlenemez.Evlenirse de nikahı eski kocasında olduğu için zina etmiş olur.Evlilikten doğan çocuklarıda veledi-zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1265.html

Resmi nikah sona erince dini nikah'ta sona erer mi?

resmi nikah sona erince dini nikahta biter mi?

* * *

Resmi nikah ile dini nikah birbirinden farklıdır.Nasıl ki, evlenirken resmi nikah eşler arasındaki haramlığı(ilişkinin haramlığını) ortadan kaldırmıyorsa, ayrılırken de eşler arasındaki helalliği(karı-koca olmalarını)'de kaldırmaz.

Zira resmi nikah sadece eşler arasında hukuki bağı sağlar.Dini açıdan bir hükmü yoktur.Dinen aralarındaki karı koca münasebetinin bitmesi için erkeğin karısını şahitler huzurunda talak ile boşaması şarttır.Ancak resmi nikah hukuken bozulurken hanımınını da söz(talak) ile boşadı ise geçerli olur.

Aksi taktirde mahkeme ayırsada aralarındaki dini nikah devam ettiği için kadın boşanmış olmaz vebaşka bir kimse ilede evlenemez.Evlenirse de nikahı eski kocasında olduğu için zina etmiş olur.Evlilikten doğan çocuklarıda veledi-zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1265.html

Nİşanlı iken nikah yapılabilirmi?

Nişanlı iken nikah yapmanın sakıncaları Nelerdir?

* * *

Nişanı müteakıp kıyılan bu nikah,Dini şartlara uygun bir şekilde yapılmış ise,dinen makbuldür.Ancak, akla gelen bir takım sorular var.Şöyleki:
a) İleride bianlaşmazlık yüzünden nişan bozulsa,erkek yapılan dini nikaha dayanarak boşama yapmasa,kadının başka bir erkekle nikahlanması dini esaslara göre nasıl mümkün olacak?
b)Bu nikah yapılırken konulan mehir,nikah yapılmış olduğu için nişan bozulduğu zaman kadının mehirdeki hakkını alması gerekir.Bu nasıl mümkün olacaktır?
c)Nikah yapılmış olduğu için bu kadın veya erkekten biri,düğünden önce vefat etmiş olsa,hayattaki eş ona varis olur.Bu miras hükmü nasıl yerine getirilecektir?Buna benzer daha nice sorular aklı zorlamaktadır.
Kız ile erkeğin görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan bu nikah,sonunda doğabilecek dini ve ahlaki mahzurlardan kurtulmak için,belediyece akid yapıldıktan sonra ve düğüne yakın yapılmalıdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-651.html

Eşim katolik dini nikah olurmu?

Esim katolik dini nikah olurmu?
Müslüman bir erkek ehli kitap olan yani semavi dinlere mensup olan bir kadınla nikahlanması caizdir.Ancak gayri müslim veya Mecusi ile nikahlanamaz.

Fakat Müslüman bir kadın ehli kitap ta olsa Müslüman olmayan bir erkekle islamiyeti kabul edip Müslüman olmadığı müddetçe, hiç bir surette nikahlanması caiz olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-653.html

İnternet üzerinden imam nikahına şahit olunabilir mi?

Sözlüm kıbrısta üniversite okuyor. Kıbrasa yanına gezmeye gitmeyi planlıyorum. Beraber zaman geçirirken günaha girmemek için nikah kıydırmak istiyoruz. Kıbrıs'ta beraber iken internet üzerinden kameralı olarak türkiyedeki arkadaşlarım şahitlik edebilir mi?
Gelişen teknolojik imkanlar hayatımıza girdikce yaşadığımız sorunlar da değişmekte. Akla hayale gelmeyecek sorunlar ile karşılaşmaktayız.

Nikah esnasında şahitlerin hazır ve nazır olması gerekir. İnternet üzerinden görüntülü ve kemaralı olarak ya da telefon ile arkadaşlarınız size şahitlik edemez. Nikahınızda şahitlik edecek kişi ya da nikahınızı kıyacak hocafendi imam din görevlisi de orada hazır bulunması gerekir.

Eğer söz konusu olan şey nikah ise nikahın amacı zaten ilan etmek herkese duyurmaktır. Orada bulunan arkadaşlarından şahitler bulabilirsiniz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1578.html

İki Bayram arasında nikah olur mu?

iki Bayram arasında nikah yapmak caiz midir?İki bayram arası nikah yapılmazmı?İki bayram arası evlenmek günah mı?İki Bayram arası evlenmek uğursuzlukmudur?
İki Bayram arasında nikah kıyılmasında dinen bir sakınca yoktur.Bilakis bu vakitte nikah yapmak müstehabtır.Aksini iddia etmek helal olanı haram kabul etmek olur.

Tarihî kaynaklara göre bu bâtıl iddia şuradan ileri gelmiştir : «Cahiliyet devrinin bîr Şevval ayında» vebâ hastalığı çıkmıştı. Bu hastalık, pek çok kimsenin ölü-müne ve zarara uğramasına sebebiyet verdiğinden, hastalığın zuhur ettiği Şevval ayı, bundan sonra halk arasında uğursuz bir ay telâkki edilir oldu.»

Akla gelen ikinci bir husus da, Rafizîler'in ve Şiâ taifesinin, Hz. Âişe'ye düşmanlıkları sebebiyle, onun nikâhının yapıldığı Şevvali uğursuz bir ay gibi telâkki etmiş ve yaymış olma ihtimalidir.

Süt kardeşimle evlenmişim ne yapmam lazım?

selamünaleyküm yaklaşık 10 yıl kadar önce dayımın kızı ile evlendim fakat 2 gün önce anneannem ikimizide emzirdiğini söyledi 2 çocuğumuz var bazı hocalar şaffi mezhebini taklit edin diyor ama benim içim rahat değil bana yardımcı olursanız sevinirim. bu arada nenem aklı başında ve biz evlenirken böyle birşeyden bahsetmedi.şimdi evliliğimizi kurtarmak için az emzirdim veya beş defa emzirmedim diyebilir bundan şüphe duyuyorum ne yapmam lazım.
Aleyküm selam...Eğer böyle bir emzirme durumu olduğu halde neneniz bu durumu her iki taraftanda gizlediği için mesuldür.Gelelim soruya:Hanefi mezhebine göre bir defa bile emzirse sütün mideye ulaşmasıyla süt kardeşlik hasıl olur.Şafi mezhebine göre ise en az 5 defa emzirmekle süt kardeşlik oluşur.

Akraba evliliği caiz midir?

İslamda akraba evliliği caiz midir? Akraba evliliğinin sakat çocuk doğumuna yol açacağı doğrumudur?Akraba evliliğinin tıbbi açıdan bir sakıncası varmıdır?
Akraba evliliğinden dolayı, doğan çocuklar sakat olmaz.

Öyle bir durum olsaydı, müslümanlık akraba evliliğini yasaklardı. Nice insanlar vardır ki, çok yakın akrabasıyla evlidir, fakat çocukları çok gürbüzdür. Akrabasıyla evlenenlerin bazılarının çocukları sakat olabiliyor, bu doğru. Fakat akraba olmayanların da bazen çocukları sakat oluyor. İnsanlığa zararlı bir şeye İslam dini müsade etmez. Hz. Ali Efendimiz de akraba evliliği yapmıştı ama, çocuklarının hiçbirinde sakatlık yoktu.

Bu husus peygamberimizin fiiliyle de sabittir. Zira peygam­berimiz halasının kızı (Zeynep, r.a. validemiz) ile evlenmiştir. Peygamberimizin yaptığı bir işi kötü görmek kadar bu dünyada kötülük tasavvur olunamaz.