Nikah ve Talak

Nikah ve Talak konusunda sık sorulan sorular

İslam'da Erkeğin Eşine Karşı Görevleri

Yaradılış itibariyle erkek, kadına nisbeten aynı olmayıp, bazı özellikleri yönünden ondan üstündür. Onun için kadın, erkeğin idaresi altına verilmiş ve ona emanet olunmuştur. Erkek, ailesinin reisi ve mesûlüdür. Allahu Teala, bu konu ile alakalı Kur’an-ı Kerim‘de şöyle buyurmuştur :


Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini (erkekleri) kiminden (kadınlardan) üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar.

| Nisa Suresi / 34. Ayet Meali

Bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklerin aile reisliği hakkında şöyle bildirmiştir :


Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur.

| Buhârî, Cum’a 11; Müslim, İmâret 20

Boşanma İle İlgili Ayetler ve Ayetlerin Açıklamaları

Ayetler ve açıklamaları şu şekilde sıralanır;
Nisa Suresi 19-21 Ayetler

Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir. Apaçık olan 'çirkin bir hayasızlık' yapmadıkları sürece, onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (almanız) için onlara baskı yapmanız da (helal değildir.) Onlarla güzellikle (örfe göre ve ma’ruf üzere) geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah onda çok hayır kılar.

Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?

Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuş)tınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.Bakara Suresi 224-242 Ayetler

Şakayla "boşol" demekle boşama gerçekleşir mi?

EŞİMİN BANA 3 KEZ BOŞ OL KELİMESİNİ SÖYLEDİ.GÜLEREK ŞAKAYLA KARIŞIK GÖNÜLDEN O NİYETLE SÖYLEMEDİĞİNİ BİLİYORUM NİKAHIMIZ DÜŞMÜŞ MÜDÜR? LÜTFEN CVP BEKLİYORUM BU KONU BENİ ÜZÜYOR KAFAM ÇOK KARIŞTI SONUCA KAVUŞAMIYORUM BİR TÜRLÜ TŞKR...

* * *

Şaka ile hanımını boşayan kimsenin "talak-ı" hem kazaen hem diyaneten vaki olur.Yani o kimse hanımını boşamış olur.Talak'ın (boşamanın)şakası olmaz.Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)"Üç şeyin ciddisi de ciddidir,şakası da ciddi dir.Bunlar nikah,köle azat etmek ve birde (kadın) boşamaktır."buyurmuşlardır.

Bu durumda talak anında erkeğin sarf ettiği kelimeye bakılır.Eğer kullanılan kelime açık ve bariz olarak talak (boşama) ifade eden ve başka anlama gelmicek bir kelime olursa,"sen boşşun,sen boşanmışşın,sen boş ol" gibi o zaman erkeğin niyetine bakılmaksızın talak vaki olur.

Zina eden bekar evlenince eşine anlatmalı mı

Günahlarına tövbe edip Evlenen bir bayanın Bekar iken işlemiş olduğu zina fiilini Eşine(vicdan azabı duyarak) söylemesi doğru mudur.?
Bu tarz geçmişe yönelik işlenmiş hataların,suçların çözümüne dair verilecek cevaplar oldukça güçtür, sıkıntılıdır.
Biz yine de elimizden geldiğince anlayabildiğimizce izah etmeye çalışalım:

İslam devletinde yaşamadığımızdan bu tür haramları işleyenlere karşılığı olan hadleri tatbik edilememektedir.Bununla birlikte geçmişte bekar iken işlediğinden suçu ölüm değil 100 sopadır.
Zaten bayan evlenmeden önce de durumundan dolayı pişman olup samimice tevbe etmiştir. Şundan dolayı samimice diyorum ki, zira halan vicdani rahatsızlığı hissetmektedir.

Vicdani rahatsızlığı eşinin bundan (evlilik öncesi geçmişten) habersiz olmasından dolayıdır. Eşi bildiği zaman önceki yaptığının sonucu değişmeyecektir. Aynı zamanda haddi tatbik edecek İslami bir otorite de ortada yoktur ki cezasını dünyada çekmiş uhrevi cezadan kurtulmuş olsun.

Harama düşeceğinize helali seçiniz

İslam zina ve fuhşiyatının önüne geçmek ve aile yapısını korumak için bir dizi önlemler almıştır.

En temelde evlilikleri daha kolaylaştırmak. Günümüzde bir çok erkek gayri meşru yollarla kendini tatmin etmeyi seçmektedir.

Haram olanı seçmek yerine adam gibi helal dairesinde bunu yapabilirsiniz.

İslam dört evliliğe kadar müsade etmiştir. Güc ve imkan çerçevesinde bireyler bu cevazı değerlendirebilmeli.

Toplum inandıkları dinin kendilerine verdiği bu hakkı sorgulamalı. Geçmişte yüzyıllarca uygulanan bu özellik tekrar araştırılmalı.

Fuhşiyatın önüne geçmenin başka yolu yok.

Mesajla (sms) hanımına "boş ol" demekle nikah düşer mi?

sinirliydim dusrme gıbı kesınlıkle nıyetım yoktu bır anda cıktı bosol bosol bosol dedım nıkah duseermı sahıtte yoktu mesaj yoluyla gonderdım ama düşürme gıbı nıyetım yoktu
Sizin durumunuzu şu şekilde açıklık getirelim:

1.si Talak'ın geçerli olması için şahit olmasına gerek yoktur.Bunu hanımının işitmesi veya okuması yeterli olur.Hanımın sözüne itibar edilir.Gerekirse kadı yemin verdirebilir.

2.si, mesaj veya mektup yoluyla da boşama gerçekleşir.Bunu Hanımının okuması yeterlidir.

3.sü ve en önemlisi boşamak için kullanılan kelimelerdirki,eğer söylenilen kelime açıkça boşamayı ifade eden ve boşamaktan başka bir anlam ifade etmiyorsa bu bariz bir boşama olur.Adamın niyetine itibar edilmez.Ancak açık bir boşama ifadesi olmayıp başka anlamlarda ifade ediyorsa,o zaman adamın niteti sorulur.Boşamak niyeti ile söylendi ise,hanımı boş olur.Boşamak niyeti ile söylenmedi ise,boşama vaki olmaz.

İslamda “Dört Kadınla Evlilik” Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki dini emirleri, geldikleri dönem ve şartları dikkate almadan değerlendirmek yanlış olur. Her şeyden önce dört eş bir emir değil, bir sınırdır.“Bu hüküm geldiğinde gerek dünyada, gerekse Arap yarımadasında poligami evliliği yaygındı. Yani gerek erkekler, gerekse kadınlar çok sayıda kişi ile evlilik yapabiliyorlardı. Bu konuda sınır yoktu. Bir erkeğin sekiz on karısı olabildiği gibi, bir kadın da sekiz on erkekle evli olabiliyordu.” [1]“Çok eşlilik, İslam öncesi toplumlarda ve diğer dinlerde de yaygın olan ve sayısal sınırı da olmayan bir uygulama iken Kur’an öncelikle bir sınırlama getirmiştir.” [2]

Resmi olarak boşanmış eşler tekrar birbiri ile evlenebilir mi?

KARI KOCA RESMEN BOŞANMIŞ TEKRAR BOŞANDIĞI EŞİYLE EVLENİRSE NE YAPMASI LAZIM
Eğer bu boşanma esnasında çiftler arasında üç talak'lık bir boşama olmadıysa çiftler tekrar dini nikah kıyarak evlenebilir.
Ancak bu boşanma esnasında çiftler arasındaki talak'ta üç talaklık bir boşama (eşine bir seferde üç kere boş ol demesi)söz konusu ise,tekrar nikahlanamaz.Zira hulle gerekir.Yani hanımı başka bir erkekle evlenip halvet olduktan sonra boşanması durumunda tekrar hanımına nikah kıyabilir.Aksi halde nikah caiz olmaz.

Zina yapmak nikahı düşürür mü?

Ben Evli bir bayanım.Çok pişmanlık duyduğum bir ilişki yaşadım .Acaba benim nikahım düşmüşmüdür?Zina yapmak nikahı bozar mı?Zina yapanın nikahı bozulur mu?
Evli bir erkeğin başka bir kadınla, evli bir kadının da bir başka erkekle birlikte olması, aralarındaki dinî nikâhı bozmaz. Yani bu çirkin fiili işlemekle nikâhları düşüp boşanma vaki olmaz.

Kadın olsun erkek olsun, evlilik dışı bu fiilin adı dinimizde de dilimizde de ‘zina’dır. Zina ise büyük günahlardandır... Mü’minin değil o işi yapması, ona yaklaşması bile yasaktır, haramdır.

Nitekim Rabbimiz (c.c.), “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır (son derece çirkin bir iştir) ve çok kötü bir yoldur” [İsra suresi, 32] buyuruyor.

İslam'da Kadının Eşine Karşı Görevleri

İslam dini, aile ocağında erkekle kadın arasında maddi ve manevi kabiliyetlerine göre vazife taksimi yapmış, dışarı işlerini erkeğe, içeri işlerini de kadına vererek hem erkekleri hem de kadınları görebilecekleri iş ile vazifelendirmiştir. Bilhassa kadına yapamayacağı işi teklif etmemiş, taşıyamayacağı mesûliyeti yüklememiştir.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim‘de şöyle buyurmuştur :

Kur'an'a Göre Talak ve Boşanma Hakkında Önemli Bilgiler

KUR'AN'A GÖRE TALAK

"Size kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler
yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması da O'nun
ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.".
(Rum Suresi, ayet 21).

".......Onlarla iyi geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah onda çok hayır kılar."
(Nisa Suresi, ayet 19)
--------------------
TALAK (Boşanma)

Talak; lugatta, herhangi bir şeyin bağını çözmek manasındadır.

Istılahta talak; kadın ile erkek arasındaki bağın çözülmesi ve evlilik ilişkilerinin sona ermesidir.
--------------------
Allah Rasulu (a.s) buyuruyor:

"Boşanma, Allah'ın en sevmediği helaldir."

(Ebu Davud)
-------------------

Kur'an'a uygun yapılmayan tüm boşamalar HARAM ve GEÇERSİZdir

" .......Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerdir."

(Bakara 229)
--------–––—–——

Mahmud b, Lebid'den rivayet edilir.

Karı-koca resmi olarak boşandıkları zaman, imam nikahları da düşer mi?

Mahkemeye baş vurmadan önce veya sonra, üç defa hanımını boşayan kimsenin dinen hanımıyla bir araya gelmesi mümkün değildir. Mahkemeden önce veya sonra hanımını boşamamış ise, boşanmak için mahkemeye müracaat ettiği zaman boşanma yetkisini hakime verdiği için, yani onu vekil olarak tayin ettiği için, hakim onu boşadığında bir talâk gider.

Ama daha iki talâk hakkı vardır. Buna göre hanımıyla bir araya gelmelerinde kanunen bir sakınca olmadığı gibi, dinen de bir sakınca yoktur. Yalnız mahkemece vaki olan boşama şeklini -yani talâk bain mi, rîc'i mi- bilmediğimiz için, biraraya gelmek azmedildiği takdirde tecdidi nikâh yapmak (nikahı yenilemek)lazımdır.


Sorularla İslamiyet

Kızgınlıkla ve sinirle "Boş ol,boş ol,boş ol,demek nikahı düşürür mü?

karımla zaman zaman kavga ediyoruz. anlasamadıgımız konular ve durumlar oluyyor. 3 gün önce yine karımla tartıştık çok sinirlendirdi beni ve bian sinirle istemiyorum seni artık yeter dedim ve boş ol boş ol boş ol dedim. yeter senin bu düşüncesizliklerin dedim ve karım beni sinir etmeye devam etti. 5 dakika sonra tekrar yine boş ol boş ol boş ol dedim. seni istemiyorum. boşanalım artık dedim. daha sonra aileler araya girdi. konuştuk anlaştık ve barıştık simdi iyiyiz ama nikahımız düştümü tekrar nikah nasıl yaparız. bilgi verirseniz sevinirim
Eşinize söylediğiniz "seni artık istemiyorum" kelimesinin talak hükmünde olması için boşama kastıyla söylemiş olmanız gerekir.

Boşamak için bir mecliste talakın tekrarı,açık olarak boşamayı ifade edilen bir kelime ile söylenir ve birde adetle kayıtlanırsa,dört imamında icma'ı ile zikredilen adet ile(ÜÇ TALAK ile) amel edilir.

Mut'a nikahı caiz midir?Hükmü nedir?

Muta nikahı nedir?Mut'a nikahı yapmak caiz midir?Mut'a nikahının dindeki yeri nedir?
Mut'a nikahı caiz değildir.Dinimiz Mut'a nikahını yasaklamıştır.
Müt'a nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir menfaat veya mal karşılığında anlaşıp kadının kiralanması (metres hayatı)dır. Dinimizin nikahla ilgili şart ve vazifeleri dikkate alındığı za­man bunun bir nikah olarak kabulü imkansızdır. Zira evlenen erkek ve kadın, hayatlarının sonuna kadar devam ettirmek üzere nikah akdini icra ederler. Gönül eğlendirmek için kadının kiralanması, hem kadının haysiyetini zedeler, hem de ciddi bir yuva kurma arzusunu azaltır. Bu sebeple dinimiz müt'a nikahını yasaklamış bulunmaktadır.


Hanefi mezhebi üzerine yazılmış bazı kitaplarda, geçici bir zaman için yapılan nikah da· "Müt’a nikahı"n d a n sayılmıştır. Bununla beraber her iki nikah şekli arasında bazı farklar vardır. Şöyle ki:

Evlenmenin faydaları...ve teşvik

Evliliğin faydaları ve önemi?Evlilik ile bekarlık arasındaki fark.Evliliğin önemi...
Allah, şehvet denilen kuvveti yaratarak onun vasıtasıyla in­sanı tohumlamaya mecbur etmiştir. O tohumla onların neslini devam ettirmiştir. Daha sonra büyüterek ona bir kıymet vermiştir. Zinayı haram kılmıştır. İnsanları zinadan uzaklaştırmak için o fiilin çok kötü olduğunu ilan bu­yurmuştur.

Ölümü kullarına takdir ettikten sonra, meni tohumlarını ana rahmi tarlasına serperek, ondan bir varlık yaratıp onu is­tekleri olmadığı halde cebren ölüm tırpanına düçar kılmıştır. Bütün bunlar, mukadderat denizlerinin alemler üzerinde, men­faat-zarar, hayır-şer, zorluk-kolaylık, darlık ve bolluk yönünden coşkun olduğuna dair birer uyarma ve ikazdır.

Evlenmeye dair Hadisi Şerifler...

Evliliğe teşvik eden hadisi şerifler..Evlilikle alakalı hadisler..Evlilik hakkında Hadisi şerifler..
Evlenmeye teşvik eden ve evliliğin faziletlerini işaret eden hadisi şerifler şunlardır:

Peygamberimiz, Hz. Ali Efendimize hitaben buyurdular ki:
"Ya' Ali üç şeyi geciktirme: Vakti gelen namazı hazır olan cenaze ve dengini bulan bekar kadını evlen­dirmek."
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

Ey gençler topluluğu! Kimin evlenmeye (bedeni ve mali) gücü yeterse hemen evlensin. Zira evlilik, gözü (harama karşı) daha çok yumduran, ırzı daha fazla ko­ruyandır. Kimin de buna (mali) gücü yetmezse ona oruç tutmak gerekir. Çünkü oruç, onun (şehvetini teskin) için eneme (gibi) dir"
(Buhari c. 6, s. 117; Müslim c. 4, s. 128).

İslam'da Mutlu Evliliğin Sırları

EVLİLİK ÖNCESİ;


Güzellik izafidir. Çok güzel eş aramayın, sadece "kIvIlcIm almanIz "yeterlIdIr! "Bu kIşI Ile bir ömür geçer, dIş görünüşü ItIcI gelmedI " denemIz yeterlIdIr. Çünkü güzellIk ön planda yapIlan evlIlIklerIn ömrü en çok bIr yIldIr.

Eş adayInda IkIncI önemlI konu: karakter meselesIdIr! CImrI mI, kompleks sahIbI mI, pIsIrIk mI, doyumsuz mu, gösterIş meraklIsI mI, ... Tüm aranan huylarIn bir kişide toplanması imkansız ama asgari özellikler mutlaka olmalı ve bu önceliklerinizi iyi tetkik etmelisiniz!

Evlilik öncesi detaylI konuşulmalIdIr; hayattan beklentIler, ev, eşya, çocuk...

Evlenmeden önce tüm eşyaların alınmasında ısrar edilmemelidir, zamanla alınan eşyalar daha değerli olur, eve renk getirir. Öncelikli olanlar alınmalıdır başta, sonra ikinci öncelikliler...

"Evliliklere ne oluyor?" İsimli Makale (Mustafa İslamoğlu)

Kanayan bir yara bu. Herkes üstünü örtse de alttan alta kan gidiyor. Korkarım, bu hengamede, bir çok yuva kan kaybından çökecek.

Aile "son kale" idi, değil mi?

Evet, sosyal anlamda aile, bir toplumu ayakta tutan son kaledir. Bir bina için sütun, bir doku için hücre, bir tarla için tohum ne ise, bir toplum için de aile odur. Ailenin birlik ve dirliği, tıpkı suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin birliğine benzer. Eğer bu ikisini birleştikten sonra ayırmaya kalkarsanız; biri yanıcı, diğeri yakıcı iki gaz elde edersiniz. Bu durumda ortada sudan eser kalmaz.

Evlilikte 'Mutluluk' için 14 Öneri (Aile Huzuru için Tavsiyeler)

Sevmek ve sevilmenin yanına bir de bunların ifade edilmesi eklenmelidir. Sizde eşinizle önerilerimize kulak verebilir, mutluluk için aslında minik adımların yeterli olabildiğini görebilirsiniz.1. Tebessüm gösterinEvliliklerde en çok yaşanan sıkıntıların başında eşlerin birbirlerine karşı asık suratlı ve somurtkan bir tavır sergilemeleridir. Asık bir surat, baskılanmış öfke ve sıkıntıların su yüzüne çıkmasına yardımcı olur. Asık bir surat negatif enerji yayar. Evinizi soğuk bir ortama çevirir. Halbuki güleryüz ve tebessüm, muhabbetin kaynağıdır. Muhabbet, bizi mutlu edecek yegâne ilaçtır. Eşinize karşı tebessüm göstermek zor olmasa gerek…2. Eşinizin ellerinden tutun